Čtvrtá etapa putování

Bučovice - Bukovany

Základní informace o trase

Doporučené rozdělení jednodenních etap včetně ubytování v koncových cílech.

Trasa prochází Ždánickým lesem, pro který jsou charakteristické hluboké listnaté lesy. Převládají zde karpatské dubohabřiny, v nejvyšších partiích i bučiny.

Co nás čeká?

Náš tip:

Vezměte si s sebou dostatečné množství pití a jídla, protože se na trase vyskytují úseky bez možnosti nákupu potravin v průběhu putování. 

Co můžeme vidět?

Archeologické, poutní, technické a přírodní památky.

Křížová cesta Bukovany

Křížová cesta Bukovany

Kaple sv. Jana Pavla II., Bukovany

Kaple sv. Jana Pavla II.

Bukovanský mlýn, Bukovany

Bukovanský mlýn

Kde se najíst a vyspat?

Restaurace a ubytování podél trasy.

Bukovanský mlýn, Bukovany

Bukovanský mlýn

Proč putovat po Cyrilometodějské stezce?

Dálkové trasy Cyrilometodějské stezky zvou na poutní místa a archeologické lokality, které zásadním způsobem přispěly k rozvoji slovanské kultury. Jsou značeny obousměrně a vybízejí k putování bez hranic, a to nejen státních.

Co lze získat?

Snad každý si rád přináší něco z turistiky ať už to jsou různé turistické a upomínkové předměty. Bude-li putovat po Cyrilometodějské stezce, máme pro vás připraveny následující tiskoviny, které by vás mohly motivovat k putování po stezce: