WANDERING WITHOUT BORDERS

1. etapa

Velehrad - Tišnov

Přihláška

V rámci svatoludmilského roku vás srdečně zveme k první etapě putování po cyrilometodějské stezce na trase z Velehradu do Tišnova. Putování se koná u příležitosti  1100. výročí úmrtí sv. Ludmily. Pojďme společně s patrony Evropy, sv. Cyrilem a Metodějem, za patronkou Čech, kdy ve třech etapách projdeme trasu přes 400 km s ukončením na Národní svatoludmilské pouti na Tetíně 18. září 2021. 
Přihláška k putování ke cti sv. Ludmily – první etapa Velehrad – Tišnov

Rozpis celého putování

Rozpis jednotlivých dní putování z Velehradu do Tišnova

8. června 2021

sraz

Zájemci mají možnost přijet na Velehrad již 8. června 2021 a zúčastnit se bohoslužby od 18 hod.

Dokument pěšky bez hranic

Pro veřejnost je připraveno promítání polohraného dokumentu moderního poutníka Pěšky bez hranic. Čas a místo promítání bude upřesněno.

Ubytování

nocování na Velehradě (120 Kč vlastní karimatka a spacák), případně lůžko 400 Kč (nutno nahlásit v přihlášce).

9. června 2021

Ranní program

Ranní "slavnostní" zahájení putování, mše, požehnání poutníkům na cestu, prohlídka areálu, předání symbolů pro celé putování do Tetína

trasa Velehrad - Koryčany

Ubytování

Nocování na faře Koryčany (karimatka a spacák, dobrovolný příspěvek).

10. června 2021

trasa Koryčany - Bučovice

Ubytování

Nocování na faře nebo na ubytovně v Bučovicích.

11. června 2021

Trasa Bučovice - Olšany

zastávka v Rousínově, Kaple Panny Marie Bolestné v Lutrštéku,

Ubytování

Nocování v řešení

12. června 2021

Trasa Olšany - Adamov

zastávka v Adamově - Světelský oltář a ve Křtinách - Poutní kostel Jména Panny Marie,

Ubytování

Ubytování v duchovním centru Vranov - cena ubytování 300 Kč (vlastní spacák sleva 50 Kč)

13. června 2021

Trasa Vranov - Tišnov

Pokračování v putování po mši svaté a po snídani. Zakončení putování v 16 hodin v Tišnově prohlídkou Cisterciácké opatství Porta coeli Předklášteří.

Ubytování

pro zájemce možnost zajistit skromné ubytování (karimatka a spacák)

Fotogalerie

Pár fotografií ze zahájení a samotného putování.

en_USEnglish