Dálková pěší trasa

Vranov u Brna - Velehrad

Základní informace o trase

Doporučené rozdělení jednodenních etap včetně ubytování v koncových cílech.

Trasa spojuje tři unikátní poutní místa jihovýchodní Moravy: Vranov u Brna, Křtiny a Velehrad a přivádí nás do doby středověkých klášterů a hradisek, kdy se formovalo křesťanské myšlení.

Co nás čeká?

Náš tip:

Vezměte si s sebou dostatečné množství pití a jídla, protože se na trase vyskytují úseky bez možnosti nákupu potravin v průběhu putování. 

Kudy putujeme?

Doporučené rozdělení jednodenních etap včetně ubytování v koncových cílech.

Co lze ještě získat?

Audiovizuální a tištěné doplňkové materiály k trase.

Mapový průvodce

Už máte svého tištěného mapového průvodce po trase Vranov u Brna – Velehrad? Je možné jej získat na vybraných InfoPointech Cyrilometodějské stezky nebo si jej můžete stáhnout.

InfoPoint, nálepka, Cyrilometodějská stezka

Seznam InfoPointů, kde je možné získat pasy a další tiskoviny k Cyrilometodějské stezce:

Proč putovat po Cyrilometodějské stezce?

Dálkové trasy Cyrilometodějské stezky zvou na poutní místa a archeologické lokality, které zásadním způsobem přispěly k rozvoji slovanské kultury. Jsou značeny obousměrně a vybízejí k putování bez hranic, a to nejen státních.

Co můžete získat?

Snad každý si rád přináší něco z turistiky ať už to jsou různé turistické a upomínkové předměty. Bude-li putovat po Cyrilometodějské stezce, máme pro vás připraveny následující tiskoviny, které by vás mohly motivovat k putování po stezce: